110. Pineapple smoothie – Sinh tố thơm tươi

菠萝冰沙

$5.50

FRUIT SMOOTHIES – 水果冰沙 – Sinh tố trái cây tươi

show more show less