57.Sugar cane prawn – Chạo tôm

招牌甘蔗蝦

$6.99

APPETIZERS – 小食 – Món ăn thêm

show more show less