65. Marinated grilled lemon grass prawns and chicken with rice and soup – Cơm tôm, gà nuớng xả

香茅烧鸡肉虾饭

$10.95

RICE WITH SOUP – 饭 + 湯 – Cơm bao gồm canh

Extra beef balls or chicken balls or quail eggs ………………………………………………………..$3.99

加牛肉丸, 或雞丸, 或鵪鶉蛋 Thêm bò viên, gà viên hoăc trứng cút

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn ………………………………………………. $4.50 / $6.99 加招牌炸豆腐或甘蔗蝦 Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

show more show less