• Placeholder

68A. Marinated grilled lemon grass pork slices & house special deep fried tofu (with rice an soup) – Cơm thịt nuớng xả tầu hủ chiên

香茅烧猪肉及招牌炸豆腐饭

$10.99

Extra beef balls/chicken balls/quail eggs/Tofu/Sugarcane Prawn – $3.99/$4.50/$6.99

加牛肉丸, 或雞丸, 或鵪鶉蛋加招牌炸豆腐或甘蔗蝦

Thêm bò viên,/gà viên/trứng cút/tầu hủ chiên/chạo tôm

show more show less