70. Veggie marinated prawns and grilled pork slices with vermicelli – Bún tôm, thịt nuớng

香茅烧猪肉虾米粉

$10.95

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn – $4.50 / $6.99

加招牌炸豆腐 或 甘蔗蝦 – Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

 

show more show less