72. Veggie marinated grilled chicken with vermicelli – Bún gà nuớng xả

香茅烧鸡米粉

$10.95

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn – $4.50 / $6.99

加招牌炸豆腐 或 甘蔗蝦 – Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

 

show more show less