AP4. Vietnamese ham (8 pcs) – Chả lụa

越式扎肉片 (8片)

B. APPETIZER – 小食 – Món ăn thêm

 

show more show less

You may also like...