AP8. BBQ prawn (1 skewer) – BBQ tôm nuớng

烤鲜虾串烧 (1串)

B. APPETIZER – 小食 – Món ăn thêm

 

show more show less

You may also like...