Combo 3. P21.Shunfa spicy noodle soup-AP2. Salad roll (1 roll)-D9. Iced soda lemonade

顺化猪手濑粉 -越式沙律卷 (1件) - 越式冻柠檬梳打

$14.70

A. MAIN COURSE – 主菜 – Món ăn chính+B. APPETIZER – 小食 – Món ăn thêm+C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

Change to Imported Vietnamese Coffee 換越南咖啡 Đổi cafe sữa đá $ 2.50

Change to smoothies 換 新鮮冰沙 Đổi sinh tố $ 3.50

 

show more show less