Combo 4. P8. Noodle soup with chicken meat and quail eggs -AP4. Vietnamese ham (8 pcs) – Chả lụa- D5. Iced lemon tea – Trà chanh đá

鸡肉粉 - 越式扎肉片 (8片) - 港式冻柠檬茶

$14.70

A. MAIN COURSE – 主菜 – Món ăn chính+B. APPETIZER – 小食 – Món ăn thêm+C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

Change to Imported Vietnamese Coffee 換越南咖啡 Đổi cafe sữa đá $ 2.50

Change to smoothies 換 新鮮冰沙 Đổi sinh tố $ 3.50

 

show more show less