D1. Soft drink (Pepsi, 7 up, Coke) – Nước ngọt

汽水 (百事, 七喜, 可乐)

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...