D80. Change to Hot black coffee – Cafe đen nóng

热咖啡

$2.50

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

Change to Imported Vietnamese Coffee-Đổi cafe sữa đá

換越南咖啡

 

show more show less