D2. Hot lemon tea – Trà chanh nóng

港式热柠檬茶

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...