D3. Hot milk tea – Trà sữa nóng

港式热奶茶

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...