D6. Iced milk tea – Trà sữa đá

港式冻奶茶

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...